مرکز آموزشی و فرهنگی دانش برتر
نهاد پیشتاز در ارایه خدمات ویژه آموزش و پرورش
چهارشنبه 2 مرداد 1398, 24 ژویه(7) 2019, 11:17
ورود به سایت
نام کاربری :
رمز ورود :
 
ترک زاده ماهانی
وب لاگ معلمان
وب لاگ دانش آموزان
برنامه هفتگی کلاس ها
تعداد بازدیدگنندگان
تعداد بازدید کنندگان امروز : 12
تعداد بازدیدکنندگان دیروز : 26
تعداد کل بازدیدکنندگان : 242294
دانش آموزان ممتاز
مشخصات
کلاس :
سال :
ترم :
سليماني تبار محمدجعفر
شماره دانش آموزی : 10
معدل :
پورشهيد سید شهریار
شماره دانش آموزی : 4
معدل :
دماوند جواد
شماره دانش آموزی : 6
معدل :
شكوه جلال
شماره دانش آموزی : 11
معدل : 20
صادقيان پرهام
شماره دانش آموزی : 12
معدل :
فولادفر محمدحسن
شماره دانش آموزی : 15
معدل :

رستگار رضا
شماره دانش آموزی : 8
معدل :
طالبي علیرضا
شماره دانش آموزی : 13
معدل :
دهقاني محمدرضا
شماره دانش آموزی : 7
معدل :

سلام رادین هستم
متولدین ماه
امین رحيمي فر عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/1
علیرضا نظري عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/2
اجی مجي عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/3
محمدحسن فولادفر عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/4
جلال شكوه عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/8
پرهام صادقيان عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/9
همایون عسكري عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/13
سید شهریار پورشهيد عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/14
جواد دماوند عزیز ،
تاریخ تولد :1388/5/15
متولدین امروز
علیرضا نظري

تولدت مبارک